צדק פרוצדורלי וצדק מהותי בדיני חוזים: עושק וכפייה כמקרי מבחן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אחד המתחים היסודיים בדיני חוזים הוא בין צדק מהותי לצדק פרוצדורלי, בין הדרישה שהחוזה יהיה הוגן ושקול מבחינת תוכנו לבין הדרישה שהליך ההתקשרות יהיה תקין והוגן. לפי תפיסה המעלה על נס את הצדק המהותי, תקינותו של הליך הכריתה היא רק אמצעי להבטחת ההוגנות של תוכן החוזה; לפי תפיסה המעמידה בראש את הצדק הפרוצדורלי, שקילות התמורות היא רק ראיה אפשרית לקיומו או להיעדרו של ליקוי בהליך הכריתה. אחד ההקשרים הבולטים שבהם מתחדד מתח זה הוא דיני הפגמים בכריתת חוזה, ובייחוד פגמי הכפייה והעושק. ברשימה זו תוצג סקירה היסטורית סכמתית של התפתחות החוזה ודיני החוזים במאתיים וחמישים השנים האחרונות בעולם המערבי, בהדגשת המתח האמור, ואחר כך יבחן כיצד בא מתח זה לידי ביטוי בדיני הכפייה והעושק בישראל. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)7-35
Number of pages29
Journalעלי משפט
Volumeי"ג
StatePublished - 2016

IHP publications

  • IHP publications
  • Contracts
  • Duress (Law)
  • Justice
  • Liberty of contract

Cite this