ציונים זה לא הכל: לקראת שיקומו של השיח הפדגוגי

Research output: Book/ReportBook

Abstract

במערכת החינוך שלנו הולך וגובר באחרונה השיח הכלכלי המוביל לניהול בתי הספר כבתי חרושת, כלומר התפוקות - הנמדדות בציונים - הן חזות הכול. הספר ציונים זה לא הכול: לקראת שיקומו של השיח הפדגוגי קורא לחזור ולנהל את בתי הספר על בסיס מושגים חינוכיים - למידה משמעותית, חשיבה מעמיקה, הנעה פנימית ואמון. הספר עוסק בשלושה נושאים עיקריים ובקשרים ביניהם: תהליכי הוראה ולמידה איכותיים. הספר דן בהוראה ולמידה עתירות חשיבה ומראה כיצד מטפחים אותן. מבחנים מערכתיים עתירי סיכון ואחריותיות. הספר מסביר את הנזקים הנגרמים להוראה וללמידה עקב משטר הבחינות, ומציע לשדר "אמון במקום סיכון". רפורמות חינוכיות. הספר טוען כי הרפורמות עוסקות בשינוי ההיבטים המבניים-ארגוניים והכלכליים-מנהליים של מערכות חינוך, במקום לעסוק בתהליכי ההוראה והלמידה ולכן החינוך אינו משתנה.
Original languageHebrew
Place of Publicationבני ברק
Publisherספרית פועלים
Number of pages280
ISBN (Electronic)9789650206819
ISBN (Print)9789650206819
StatePublished - 2013

Publication series

Nameמחשבות על חינוך
Publisherספרית פועלים

DanaCode

  • DanaCode
  • 003100056175

Cite this