קבלת החלטות בימי קורונה בראי הפסיקה: ההחלטה להשתמש באיכוני השב"כ כמקרה מבחן

Translated title of the contribution: Decision making during the Covid-19 pandemic, as reflected in court rulings: The decision to employ the GSS geolocation tool as a test case.

מרדכי קרמניצר, רענן סוליציאנו-קינן, לילך צ'לנוב (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"מטרת המאמר היא לנתח את פסק הדין בעניין איכוני השב"כ (שצמצם מאוד את השימוש באיכוני השב"כ), בראי המידתיות במובנה הרחב, כפי שהיא צריכה להיות משולבת בתהליכי קבלת החלטות. את המאמר יש לראות בהקשר רחב יותר של היחס בין מבחני המידתיות השיפוטיים לבין הליכי קביעת מדיניות כאשר יש במדיניות כדי לפגוע בזכות חוקתית."
Translated title of the contributionDecision making during the Covid-19 pandemic, as reflected in court rulings: The decision to employ the GSS geolocation tool as a test case.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Number of pages31
ISBN (Electronic)9789655193664
StatePublished - 2021

Publication series

Nameעל חוקתיות
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Volume2

Cite this