קונפליקט "מלכודת הדבש" - כיצד תופסים תלמידים את השפעת הזמן המוקדש לשימוש לא לימודי בטכנולוגיה על הישגיהם הלימודיים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הקשר שבין שימוש בטכנולוגיית המידע והתקשורת (להלן ICT) לצורכי פנאי ושימושים חברתיים לבין מידת השפעתו על הישגים לימודיים נחקרו פעמים רבות. המחקרים הציגו קשרים מתאמיים שליליים מובהקים בין הישגים לימודיים נמוכים ובין שימוש פנאי ב-ICT. תוכניות התערבות ומניעה המוצעות כיום לתלמידים אינן מתייחסות לקשר זה ומתמקדות בהיבטים הקשורים במוגנות, באתיקה ובתכנים בעייתיים שהרשת עלולה להציע. מחקר זה בדק האם נמצא קשר שלילי בין הישגים לימודיים לבין זמן שימוש למטרות לא לימודיות בקרב מתבגרים ישראליים, על בסיס דיווח שעות שימוש וציונים. כמו כן נבחן כיצד תופסים התלמידים את כיוון הקשר שבין שימוש לא לימודי בטמ"ת והישגים לימודיים. לצורך המחקר התבקשו 533 תלמידי כיתות ט'-י' לענות על שאלון שבו דיווחו על היקף השימוש הלא לימודי ברשת הנעשה על ידם ועל הישגיהם הלימודיים ונבדקו תפיסותיהם את הקשר שבין שימוש לא לימודי והישגים. במחקר נמצא כי ככל שעולה מספר שעות השימוש הלא לימודי, כך גדלה ההסתברות להשתייך לקבוצות התלמידים בעלי הציונים הנמוכים. ניתוח עמדות התלמידים כפי שדווחו על ידם הראה כי %76 מהתלמידים תופסים את זמן השימוש ב-ICT כמשפיע לרעה על ההישגים הלימודיים. נוסף על כך נמצא כי תלמידים בינוניים תופסים את הפחתת זמן השימוש ב-ICT כתורמת בצורה הרבה ביותר לשיפור הישגיהם הלימודיים בהשוואה לשאר התלמידים. מהמחקר הנוכחי עולה כי תפיסת התלמידים את הקשר השלילי הקיים בין שימוש לא לימודי ב-ICT והישגים מעוררת דאגה רבה, שכן היא ממחישה כי מתבגרים מודעים להשפעתו המזיקה של זמן עודף המוקדש לשימוש פנאי בטכנולוגיית מידע ותקשורת. אף על פי שהמודעות הכרחית להתמודדות עם הבעיה, היא איננה מספיקה. יש להדגיש את הצורך החינוכי הרבה בבנייתן של תוכניות התערבות בית ספריות הנוגעות לניהול זמן מושכל יותר בשימוש בטמ"ת ולהבליט את מקומם של היועצים החינוכיים בהדרכת הורים ומורים בהתמודדות עם אתגרי הדור. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)270-294
Number of pages25
Journalהייעוץ החינוכי
Volume18
StatePublished - 2014

IHP publications

 • IHP publications
 • Academic achievement
 • Adolescence
 • Coming of age
 • Communication and culture
 • Digital communications
 • Educational counseling
 • Information technology
 • Internet -- Psychological aspects
 • Internet -- Social aspects
 • People with social disabilities -- Education
 • School children

Cite this