קידום תהליכי למידה עם ארגונים: תדריך להיכרות עם הלמידה מהצלחות והלמידה המתמשכת

Translated title of the contribution: Promoting organizational learning processes

שרית אלנבוגן-פרנקוביץ', לסלי קליינמן, יונה מיכאל רוזנפלד, ארנה שמר, Evelyn Abel

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"במאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל פועלת יחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת בארגונים. במסגרת פעילותה של יחידה זו מופעלות תכניות לקידום למידה, כאשר למידה מהצלחות משמשת מנוף ללמידה מתמשכת. פעילות זו מלווה על-ידי מלווי למידה המוכשרים לתפקידם זה על-ידי היחידה. תדריך זה מתווה את תהליך ההיכרות עם מתודות הלמידה מהצלחות והלמידה המתמשכת ומשמש את מלווי הלמידה בבואם לארגונים המתעניינים בתהליכי למידה אלה. בבסיס תהליכי הלמידה עומדות שלוש מתודות: המתודה הראשונה: למידה מהצלחות העבר - המתודה הרטרוספקטיבית; המתודה השנייה: המסע בעקבות שאלת הלמידה - המתודה הפרוספקטיבית; המתודה השלישית: למידה על למידה - המתודה לקידום הלמידה המתמשכת למען העשייה. ביכולתן של שלוש המתודות האלו לסייע באיתור ההצלחות המקצועיות שנוחלים חברי הארגונים, תוך הפקת ידע מכוון לפעולה. בידע זה יש כדי לקדם את מטרות הארגונים, ומתוך כך גם לקדם את מצבן של אוכלוסיות היעד שלהם. שילובן של שלוש המתודות יכול גם לסייע בהשתתת מנגנונים ללמידה מתמשכת למען העשייה. חשיבותה של הלמידה המתמשכת מתבטאת בחתירת חברי הארגון להשתפר בהתמדה. התדריך נסמך על ניסיון מצטבר של מלווי למידה במהלך למעלה מעשור בארגונים רבים ומגוונים. התדריך נפתח במתווה כללי של הצעדים המומלצים וממשיך בפירוט ובליווי דוגמאות מכל אחד משלושת הצעדים העיקריים: צעד מקדים למפגש ההיכרות, המתמקד ביצירת קשר ראשוני עם נציגי הארגון המתעניין בתהליך, הצגת מתודות הלמידה והכנות לקראת מפגש ההיכרות. הצעד השני, המהווה את ליבת התדריך, כולל עשרה שלבים המתרחשים בעת מפגש ההיכרות הקבוצתי עם קבוצת למידה ראשונית בסדנה. הצעד השלישי מתייחס לתכנון המשך הקשר שנועד להתוות את תהליך הטמעת הלמידה לאורך זמן. התדריך כולל גם פרק המפרט את המונחים המרכזיים העומדים בבסיס התפיסה והפרקטיקה של הלמידה מהצלחות והלמידה המתמשכת, דוגמאות וכלים בהם ניתן להיעזר בתהליך הלמידה, וכן רשימה ביבליוגרפית המאפשרת להמשיך ולהעמיק בעולם התוכן בו עוסק התדריך. התדריך מהווה חלק מההיערכות להעמקת תהליכי למידה בארגונים, כדי שיוכלו להעניק שירות איכותי הולם ומיטבי לאוכלוסיות היעד שלהם. התדריך מהווה עוד מרכיב בסדרת פרסומים המספקים כלים להפצת תהליכי למידה". -- מן התקציר
Translated title of the contributionPromoting organizational learning processes
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל - היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות
StatePublished - 2011

Publication series

Name[Report]
Publisherמאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל - היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות
VolumeS-138-11

Cite this