קניין רוחני ותאוריה של מורכבות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה בוחן את הממשק שבין קניין רוחני לבין התיאוריה של מורכבות. תיאוריית המורכבות היא מדע רב-תחומי מתפתח, החוקר את ההתנהגות והמאפיינים של מערכות המורכבות ממספר רב של רכיבים, הקשורים זה לזה ומתקשרים זה עם זה. הממצאים של תיאוריית המורכבות משמשים לניתוח ולהבנה של מגוון תופעות חברתיות, כלכליות, אנושיות וביולוגיות. המאמר מתרכז במורכבות כתופעה חברתית ובוחן את ההשפעות של תורת המורכבות של התיאוריה והדוקטרינה של קניין רוחני. דיני הקניין הרוחני הם מועמדים טבעיים לניתוח של מורכבות: האובייקטים שהם נשוא זכויות הקניין הרוחני - יצירות מתחום התרבות, מותגים המוגנים בסימני מסחר וטכנולוגיות מוגנות פטנט - קשורים זה לזה, בין ישירות ובין באמצעות הרשת החברתית, באופן היוצר רשתות מורכבות. התובנות שמדע המורכבות מציע בנושאים רבים כגון התפשטות חידושים, התהוות של הצלחה והתנהגות עדר, רלוונטיות להבנת הפעולה של רשתות אלה. נוסף על כך, הפרדיגמות של תמריץ וגמול הניצבות בבסיס התיאוריה של קניין רוחני קשורות בטבורן למערכת החברתית, שהיא עצמה מערכת מורכבת ולא לינארית.
על רקע זה, המאמר מבקש להראות כי תאוריית המורכבות היא בעלת רלוונטיות כללית לתחום הקניין הרוחני על ענפיו; כי ניתוח מבוסס-מורכבות יכול לספק ארגז כלים חדש לפתרון בעיות ישנות הנוגעות לדוקטרינות ספציפיות בענפי הקניין הרוחני, החל בדרישת ההתקדמות ההמצאתית בדיני הפטנטים, עבור בדוקטרינת הדילול בדיני סימני המסחר וכלה בדילמה של הגנת זכויות יוצרים של פורמטים טלוויזיוניים. יותר מכך: אבקש להראות כי תורת המורכבות עשויה לשפוך אור חדש על הנרטיבים העומדים בבסיס התיאוריה של קניין רוחני, ואף לספק זווית חדשה להבניית שאלות וסוגיות בתחום משפטי זה.
Original languageHebrew
Title of host publicationקניין רוחני
Subtitle of host publicationעיונים בינתחומיים
Editorsמרים מרקוביץ-ביטון, ליאור זמר
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו
Pages67-98
ISBN (Print)978-965-442-136-2
StatePublished - 2015

Cite this