קשר בין תפקודים ניהוליים להשתתפות בקרב מתבגרים עם וללא הפרעת קשב

גלית לביא, עדינה הרטמן-מאיר, רותי טראוב בר אילן, נירית לבנון-ארז

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הפרעת קשב (ADHD) מאופיינת בליקוי בתפקודים הניהוליים ומלווה את האדם לאורך חייו. ההשלכות לכך הן בתפקוד הרגשי, החברתי, החינוכי ותעסוקתי. בגיל ההתבגרות מתרחשת התפתחות בתפקודים הניהוליים, וכן עלייה בפעילויות המאתגרות תפקודים אלו. מטרת המחקר הייתה להעמיק את חקר ההשלכות של ליקוי בתפקודים ניהוליים על השתתפות של מתבגרים עם וללא ADHD. שיטה: המחקר כלל 71 מתבגרים בגילאי 12 עד 18, מתוכם 27 מתבגרים עם ADHD בקבוצת המחקר, ו-44 מתבגרים ללא ADHD בקבוצת הביקורת. התפקודים הניהוליים נבחנו בשאלון (Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF לדיווח הורה, ומידת ההשתתפות נמדדה בשאלון (The Child and Adolescent Scale of Participation (CASP לדיווח הורה. תוצאות: נמצא שממוצע ציוני ה-BRIEF של קבוצת הביקורת היו בטווח הנורמטיבי, ואילו ציוני קבוצת המחקר היו גבוהים באופן מובהק עם גודל אפקט בעל משמעות קלינית. הציון הממוצע של האינדקס המטה קוגניטיבי של קבוצת המחקר הראה על לקות קלינית. ציוני ההשתתפות של קבוצת המחקר היו נמוכים באופן מובהק מציוני קבוצת הביקורת. כמו כן נמצא קשר שלילי מובהק בין תפקודים ניהוליים ובין השתתפות. כלומר ציון לקוי יותר במדד התפקודים ניהוליים עולה בקנה אחד עם השתתפות נמוכה יותר. מסקנות: הממצאים מורים על השלכות של ADHD על תפקודים ניהוליים והשתתפות ועל הקשר בין משתנים אלו. מכאן שיש חשיבות רבה בהתייחסות לליקוי בתפקודים הניהוליים ולמידת ההשתתפות, בעת בניית תוכנית התערבות לטיפול במתבגרים עם ‏ADHD. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)250-266
Number of pages17
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume26
Issue number3
StatePublished - 2017

IHP publications

  • IHP publications
  • Attention-deficit-disordered children
  • Attention-deficit-disordered youth
  • Executive functions (Neuropsychology)
  • Teenagers -- Health and hygiene

Cite this