רֵאנליזה תחבירית ורֵאנליזה סמנטית: עיון בשינוי המשמעות של 'אלמלי' בבבל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

חוקרים רבים עסקו בשאלה מדוע לעיתים ההוראה של אלמלי חיובית (אילו) ולעיתים שלילית (אילו לא). המאמר הזה מתמקד בהסבר של ההתניה של ההוראה בסביבה התחבירית שבה הצורה מופיעה בתלמוד הבבלי. השינוי במשמעות התלוי בסביבה התחבירית יכול להיות מוסבר, אם מניחים שהמשמעות היא תוצר של תהליכים היסטוריים: תחילה ראנליזה תחבירית, שהביאה ליצירה של סביבות תחביריות מוגדרות ובהן תפקידים דקדוקיים שונים למילית אלמלי, ולחר מכן ראנליזה סמנטית, המוגבלת רק לסביבה תחבירית אחת שבה הצורה מופיעה.
Original languageHebrew
Title of host publicationשי למשה
Editorsעמנואל טוב
Place of Publicationישראל
Publisherהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
Pages129-159
Number of pages31
ISBN (Print)9789652082374
StatePublished - 2022

IHP publications

  • IHP publications
  • Grammar, Comparative and general -- Conditionals
  • Hebrew language -- Semantics
  • Hebrew language -- Syntax
  • Hebrew language, Talmudic

Cite this