שוויון ואיסור הפליה: היקפה של החובה "לנטרל את השונות"

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק בשאלה מהו היקף תחולתה של החובה לנטרל שונות ומהו תוכנה של חובה זו. המאמר נפתח בדיון בהתפתחות ההכרה המשפטית בזכות לשוויון ובהבדלים שבין הכרה זו לבין הדוקטרינה בדבר איסור הפליה. בעקבות זאת מוצג הטיעון בדבר תיחום החובה לנטרל את השונות למקרים של הבחנה בין אנשים על יסוד השתייכות לקבוצה חברתית מובהקת, תוך דיון בבסיס המוסרי של חובה זו. דיון זה משמש בסיס להצגת הטיעון בדבר הרחבת היקפה של החובה לנטרל את השונות גם למצבים של מציאות של אי שוויון. הרחבה זו עדיין אינה מקובלת לפי הדין הקיים, אך היא ניתנת להצדקה על פי הדיון התאורטי שביסוד ההכרה בחובה לנטרל את השונות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationספר שטרסברג-כהן (קובץ בעריכת אהרן ברק, יצחק זמיר, אבנר כהן, מורן סבוראי, אלעד עפארי)
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו
Pages203-227
Number of pages25
ISBN (Print)9789654421553
StatePublished - 2017

IHP publications

 • IHP publications
 • שוויון
 • Equality
 • אפליה
 • Discrimination
 • קבוצות (מדעי החברה)
 • Social groups
 • שוויון בפני החוק
 • Equality before the law

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Equality before the law -- Israel
 • Respect for persons -- Israel
 • Human rights -- Israel
 • Discrimination -- Law and legislation -- Israel

Cite this