שחור, לבן וגוונים של אפור: פלסטינים בתקשורת באינתיפאדה השנייה

תמר ליבס, זהר קמפף

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הטענה המקובלת בחקר התקשורת היא שברגעי משבר הפוקדים את מדינת הלאום, דוגמת מלחמה, עיתונאים נוטים להתגייס למען המאבק של הממסד הצבאי והפוליטי. סקירה של סוגות עיתונאיות שונות שבלטו במהלך האינתיפאדה השנייה מראה שבהתנהלותה של התקשורת קיימת פתיחות חדשה, שאינה תואמת את ‘נוהל המלחמה' המתואר במודל ה'התכנסות'. בצד התגייסות מסוימת של התקשורת לטובת הממסד, זוהו גם מגמות ‘אנטי–פטריוטיות'. שלא כמו באינתיפאדה הראשונה, שבה הודרו הפלסטינים מן המרקע או לחלופין הוצגו כדמויות דמוניות, באינתיפאדה השנייה, למרות האלימות הקשה שגבתה מחיר דמים כבד מהצד הישראלי,נצפו דמויות אנושיות של מנהיגים פוליטיים, של קורבנות, של עדים ואפילו של טרוריסטים. על בסיס ניתוח תמונות חדשותיות ומסגורן הטקסטואלי ב'הארץ' וב'ידיעות אחרונות' בין השנים 2005—2000 מאששים המחברים את טענותיהם: א. שבאינתיפאדה השנייה התרחב הכיסוי התקשורתי וכלל, בצד עושר של ייצוגים של הפלסטינים כ'אויב', מגוון ייצוגים החושפים את פניהם האנושיות של הפלסטינים כמי שחווים את קשיי היומיום של הכיבוש וכקורבנות ישירים של צה"ל. ב. שבאופי המיצוב הרגשי הנגזר מדרכי הייצוג הללו קיים פוטנציאל לערער את תפיסת הסכסוך, המקובעת כדיכוטומיה של שחור ולבן. בחלקו אחרון של המאמר מוסברות הסיבות לפתיחות החדשה בייצוג הסכסוך: השינוי הדרמטי בסביבה התקשורתית הבין–לאומית, ושינוי מקביל בפרקטיקות של הפרופסיה העיתונאית. (תקציר מתוך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-26
Number of pages26
Journalמסגרות מדיה
Volume1
StatePublished - 2007

IHP publications

 • IHP publications
 • Jewish-Arab relations -- Press coverage
 • Mass media and war
 • Palestinian Arabs -- Foreign public opinion
 • אמצעי התקשורת ומלחמה
 • ביקורת על אמצעי התקשורת
 • פלסטינים ואמצעי התקשורת

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Arab-Israeli conflict -- Mass media and the conflict
 • Intifada, 1987-1993
 • Al-Aqsa Intifada, 2000-

Cite this