שחיטה שהיא משיכה ואוהל שהוא אישה: כיוון חדש לפרשנות המילולית של חז"ל ומניעיה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

פרשנות מילולית מתועדת במקרא על נוסחאותיו ורבדיו נדונה במחקרים רבים שתקצר היריעה מלהביאם במלואם. די לציין שהצורך בפרשנות נבע פעמים רבות מפערים בין לשון המקרא הקלאסית (מימי בית ראשון) ללשון המקרא המאוחרת (מימי בית שני). המונח שיעמוד במרכז הדיון הוא: "אין X אלא Y". דרשות כאלה מתועדות יותר מ 200- פעמים במדרשי ההלכה הן דבי ר' עקיבא הן דבי ר' ישמעאל. בגלל תפוצת התבנית הזאת בכל מדרשי ההלכה משני בתי המדרש ובגלל אופיו המילוני הבסיסי טען ליברמן שבמקורן הדרשות היו שלב ראשוני וקדום של פרשנות מילולית, טרם החלוקה לשני הזרמים הדרשניים של דבי ר' עקיבא ודבי ר' ישמעאל. עיקר תשומת הלב בחקר המבנה "אין X אלא Y", הוקדש בספרות המחקר לתפקידן כדרשות המתווכות בין לשון המקרא ללשון חכמים. כפי שנראה להלן, בעזרת ניתוח דרשות אחדות כאלה בספרא ובמקבילותיו ההתמקדות בתפקידן של דרשות מסוג "אין X אלא Y",כיסוד מתווך בין לשון המקרא ללשון חכמים איננה ממצה את המטען הגלום במונח המדרשי. עצם הופעתה של פרשנות מילולית- סמנטית אינו מעיד שקושי מילולי-סמנטי הוא שבהכרח הביא להופעתה. בדרשות שנדונו לעיל ביכרו חכמים פרשנות מילולית משנית על פני פרשנות פשוטה ממנה, והתוצר הסופי איננו פשוטו של מקרא. עובדות אלו מלמדות שחכמים היו ערים לקיומה של משמעות פשוטה שנדחקה מפני קשיי תוכן פרשניים: המרת השחיטה במשיכה והמרת האישה באוהל נבעו מקריאה מדוקדקת של לשון הכתובים שהפכה את הפירוש המילולי הפשוט לבלתי אפשרי. את המצר הפרשני פתרו חכמים על ידי שימוש בחלופה מילולית-סמנטית המעוגנת היטב בפסוקי הראיה ובמסורות פרשניות קדומות הנלוות להם. Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-17
Number of pages17
JournalJSIJ
Volume9
StatePublished - 2010

IHP publications

  • IHP publications
  • Bible -- Criticism, interpretation, etc
  • Hebrew language, Talmudic
  • Ishmael ben Elisha -- 2nd cent
  • Leprosy
  • Purity, ritual (Jewish law)
  • Shehitah
  • Talmud Bavli -- Hullin

Cite this