שיחה עם גייל טלשיר על קיימות ודמוקרטיה: [ראיון]

אריה וגנר, גייל טלשיר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

השיחה עם גייל טלשיר מתמקדת בפוליטיקה, דמוקרטיה, קיימות וסביבה. אחרי שהיא סוקרת את התפתחות התנועות הסביבתיות באירופה ואת הרעיונות המרכזים שלהן - טלשיר טוענת, שיש להתמודד עם בעיות הסביבה והקיימות בשתי דרכים. האחת היא באמצעות עבודה מקצועית לפתרון הבעיות, הנשענת על תשתית של ידע ומידע ומובלת על ידי מומחים. הדרך השנייה היא באמצעות חינוך ציבורי בכל הרמות והשלבים, שמיועד ליצירת תודעה שתוביל לשינוי פרקטיקות ולשינוי מדיניות. טלשיר סבורה, שהפעולה האידיאלית בשתי הדרכים היא בניהול מרכזי באמצעות המדינה, מוסדותיה, מומחיה ומנגנוניה, אך גם במעורבות ובשיתוף ניכר יותר של החברה האזרחית בשתיהן. על גב התשתית של הדמוקרטיה הליברלית מציעה טלשיר דגמים של שיתוף ציבור, ובעיקר דגם חדש שנקרא משילות דמורטית משלבת. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationקיימות ישראלית
Subtitle of host publication חידוש האחריות לטוב המשותף
Editorsאריה ונגר
Place of Publicationתל אביב
Publisherמכון מופ"ת
Pages207-219
Number of pages13
ISBN (Print)9789655301946
StatePublished - 2021

IHP publications

  • IHP publications
  • Democracy
  • Environmental policy
  • Liberalism
  • Sustainability

Cite this