שיטת הערבה: אנתרופולוגיה של טבע, תרבות וחקלאות

לירון שני, הרצליה אפרתי (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"שיטת הערבה מבוסס על מחקר אתנוגרפי הנוגע ליחסים המורכבים שבין טבע לאדם בערבה התיכונה. הספר פורש את השפעותיהן של ההתיישבות החקלאית האינטנסיבית בערבה על החי והצומח; את מערכות היחסים שבין השחקנים השונים בשדה החברתי בחבל ארץ זה, ובוחן את גישותיהם השונות כלפי הכוחות שמעצבים אותו: כלכלה גלובלית, תפיסות של לאומיות והיחסים מול המדינה ומוסדותיה. בלב שיטת הערבה פרדוקס. המתיישבים באזור זה בחרו לגור בסביבה קשה מתוך אהבה לנוף ולמדבר, אולם נוכחותם משפיעה על הסביבה ומשנה אותה: ההתיישבות והחקלאות פוגעות בסביבה הטבעית ובמגוון הביולוגי שבה, מדלדלות את מקורות המים ומזיקות לבתי הגידול. במקביל, מתקיים מתח בין אלו התומכים בהרחבת החקלאות באזור לבין אלו המנסים להגביל את פיתוחה ולצמצם את השפעתה על הסביבה. דרך ניתוח פרשני של המאבקים למען שמירת הסביבה בערבה בעשור האחרון, המחבר ממחיש בשפה בהירה וקולחת גישות אנתרופולוגיות עכשוויות להבנת המתח שבין טבע לפוליטיקה, חברה לסביבה, אנושי ללא-אנושי - באזור הערבה ובכלל"--.
Original languageHebrew
Place of Publicationרעננה; שדה בוקר
Publisherלמדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה; מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות - אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Number of pages199
ISBN (Print)9789650616526
StatePublished - 2021

Publication series

Nameישראלים
Publisherלמדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה; מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות - אוניברסיטת בן גוריון בנגב

DanaCode

  • DanaCode
  • 020891417749

Cite this