שילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים במעונות היום בישראל: למידה מהצלחות בתכנית "מסיכון לסיכוי"

מרים גילת (Editor), רעיה כהן (Editor), יונה מיכאל רוזנפלד (Editor), ארנה שמר (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

חוברת זו מביאה סיפורי הצלחה שהתגלו בתהליכים קבוצתיים של "למידה מהצלחות" במסגרת התכנית הארצית "מסיכון לסיכוי". התכנית פותחה באמצעות הארגונים השותפים: ג'וינט-ישראל-אשלים, ויצ"ו ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: משרד הרווחה). העובדים בתכנית ושותפיהם ביישוב פועלים למען שילוב בין ילדים עם צרכים מיוחדים במעונות היום לבין כלל הילדים באותו יישוב. באמצעות התכנית הם מנסים להגביר את הסיכויים של ילדים אלו לחיים טובים יותר, מתוך תפיסה ששילוב פיזי וחברתי בסביבה הנורמטיבית משפר את התפקוד ואיכות החיים הן של הילדים עם הצרכים המיוחדים והן של כלל הילדים. - מתוך התקציר
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות
Number of pages99
StatePublished - 2015

Publication series

Nameדמ-15-144
Publisherמאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות

Cite this