שירות אזרחי-לאומי מזווית הראייה של צעירים וצעירות בסיכון: דוח מחקר

ענת זעירא, רמי בנבנישתי, דרורית לוי, נועה פולק-ורדיגר, תהילה רפאלי, רבקה תובל-משיח

Research output: Book/ReportBook

Abstract

המחקר מתאר ומעריך את השירות האזרחי-לאומי מזווית הראיה של בוגרי שירות משתי קבוצות של צעירים וצעירות: האחת היא של מי שמוגדרים כ'אוכלוסיה בסיכון', שהם מוקד המחקר הנוכחי, והשנייה היא קבוצת ההשוואה של מי שמשרתים במסלול 'הרגיל'... באופן ספציסיפ נבדקו השאלות הבאות: מה היו מאפייני השירות של הצעירים ומה הייתה המשמעות עבורם של השירות שבצעו? עד כמה עיקרון התועלת לציבור בא לידי ביטוי בחוויה של הצעירים במבט לאחור, מספר שנים לאחר שסיימו את השירות? מה המידה שבה היו אנשי צוות שהשפיעו על חייהם ומה היו ההתייחסויות של הבוגרים למי שליוו אותם, הן מטעם העמותה והן מטעם המקום שבו שירתו? האם הצעירים מכירים את הזכויות המגיעות להם ממקורות שונים בעקבות השירות, ועד כמה הם מיצו את הזכויות שנועדו לקדם את התפתחותם האישית? מה מצבם של הצעירים בתחומי חיים שונים, השכלה, מגורים, תעסוקה והכנסה? מה התפיסה העצמית של הצעירים מבחינת המצוקה הרגשית, שביעות רצון מהחיים ותחושת שליטה על הגורל והעתיד שלהם? מה תפיסת העתיד של הצעירים ומה התוכניות שלהם לשנים הקרובות?
Original languageHebrew
Place of Publicationישראל
Publisherמוציא לאור לא ידוע
Number of pages91
StatePublished - 2014

Cite this