שלוש נשים - מאמר תגובה

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

תגובה למאמר של פרופ' ישראל אומן שפורסמה בגליון , 50(2): 3-13, תש"ע, 2009/10 המשנה במסכת כתובות דף צג, א מתארת חלוקת עזבון ל"מי שהיה נשוי שלוש נשים ומת, כתובתה של זו מנה ושל זו מאתיים ושל זו שלוש מאות". שמשמאל חלוקה זו תמוהה, שכן לכאורה אין בה שיטתיות: בעזבון של 100 - החלוקה שווה בין כולם; בעזבון של 300 - החלוקה היא יחסית לגודל התביעה; ואילו בעזבון של 200 אין בחלוקה, לכאורה, כל יחס בין הסכומים, ובוודאי שאין היא תואמת אף אחת מהחלוקות הנזכרות. הגמרא תמהה על דברי המשנה ושואלת על הבבא השניה והשלישית: "של מנה נוטלת חמשים - תלתין ותלתא ותילתא הוא דאית לה?!" ואז הגמ' מעמידה את דין המשנה באופנים ספציפיים מותאמים ("אוקימתות"). במאמרו חישב פרופ' ישראל אומן ומצא נוסחא מתמטית 'מתורת המשחקים' המודרנית המאחדת את שלושת החלוקות. בשלב הבא מצא פרופ' אומן שלנוסחה מתמטית זו יסוד תוכני, הדומה ליסוד החלוקה של משנת 'שנים אוחזים' בתחילת בבא מציעא שעיקרה "חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת". במשנתנו, שיש בה שלוש תביעות, הנוסחה היא "כל שתים מהנשים מקבלות סכום כזה שאפשר יהיה לחלק אותו ביניהן לפי העקרון של שנים אוחזים". המחבר טוען לשלילת התוכן המדעי מהדיון התורני ומציע פירוש הפוך מזה של פרופ' אומן.
Original languageHebrew
Pages (from-to)31-37
Number of pages7
Journalהמעין
Volume50
Issue number4
StatePublished - 2010

IHP publications

  • IHP publications
  • Game theory
  • Widowers
  • Widows
  • Inheritance and succession
  • Saʻadia ben Joseph -- 882-942

Cite this