שני ממדים הומניסטיים בקיומו של בית הספר הציבורי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מבקש להצביע על שני ממדים הומניסטיים מכוננים ברעיון קיומו של בית הספר הציבורי. הממד הראשון הוא הממד הדמוקרטי, המציג את בית הספר הציבורי כמוסד וכרעיון המגלם את זכותו של הפרט לממש את עצמו, בלי תלות כלשהי במעמד החברתי שאליו נולד. הממד השני הוא הממד הפדגוגי, המדגיש את קיומו של בית הספר כמרחב של זמן ומקום שבו מתאפשר לילד להתפתח ולגדול בהלימה עם צרכיו ומאווייו ובמנותק מלחציה ומתביעותיה של החברה. יסודות רדיקליים אלו, כך אבקש לטעון, נושאים מטען פוליטי בלתי מבוטל והם משמשים מושא למאבק חברתי ואנושי ראשון במעלה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Journalבמעגלי חינוך: מחקר, עיון ויצירה
StatePublished - 2019
Externally publishedYes

IHP publications

 • IHP publications
 • Democracy
 • Education -- Philosophy
 • Educational equalization
 • Humanism
 • Scholasticism
 • Schools
 • Teachers -- Training of
 • בתי ספר
 • דמוקרטיה
 • הומניזם
 • הכשרת מורים
 • סכולסטיקה
 • פילוסופיה של החינוך
 • שוויון הזדמנויות בחינוך

Cite this