שקילת הסדרי טיעון והיקף השפעתם הראוי בוועדת השחרורים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר בוחן את מעמדם של הסדרי הטיעון בשיקולי ועדת השחרורים. המאמר מציג את מעמדה ושיקוליה של הוועדה. לאחר מכן הוא מראה כיצד הוועדה נוהגת לעתים לשקול את טיבם של הסדרי הטיעון כשיקול משיקוליה. שקילת טיבו של הסדר הטיעון נעשית לתכליות מגוונות: ראשית, בחינת העבירות שבהן נאשם האסיר בכתב האישום המקורי וגזירת מסוכנתו הצפויה לפיהן; שנית, קביעת היחס ההולם בין העונש הראוי לעונש שיישא האסיר בפועל, ובהתחשב בהקלה לה זכה האסיר עם הגעתו להסדר; שלישית, שימוש בנסיבות ובשיקולים שעמדו בבסיס ההסדר לצורך הדיון בשאלת שחרורו. לאחר מכן נדון היחס לסוגיה זו במשפט האמריקני לשם בירור היתרונות האפשריים הכרוכים בשקילת טיב הסדר הטיעון. בהמשך, המאמר עוסק בהערכת המצב הראוי. המאמר טוען כי מדיניות פנולוגית, שעל פיה הוועדה שוקלת את טיב הסדר הטיעון כשיקול משיקוליה, עלולה לעורר קשיים עקרוניים ומעשיים: ראשית, קושי משיקולי הגינות; שנית, משיקולים של חלוקת תפקידים ראויה במערך העונשי; שלישית, משיקולים של הקפדה על הזכות להליך הוגן; ורביעית, משיקולי יעילות ופעולה תקינה של מוסד הסדרי הטיעון. המאמר מציע לבחון אם התועלת במצב המצוי אכן מצדיקה את הסיכונים הכרוכים בו. מוצע להימנע משקילת טיב הסדר הטיעון בוועדה, ובפרט כשהוא שיקול יחיד. למצער, ובהנחה שראוי לשקול את טיב ההסדר בשלב השחרור המוקדם, מוצע להסדיר סוגיה זו בפסיקה או בחוק, ובשים לב להשפעות הסדר הטיעון על מלוא הרצף העונשי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)111-147
Number of pages37
Journalחוקים: כתב עת לענייני חקיקה
Volume6
StatePublished - 2014
Externally publishedYes

IHP publications

  • IHP publications
  • Law -- United States
  • Plea bargaining
  • Prisoners
  • Punishment

Cite this