שרשי מלחמת האזרחים האמריקנית: חוברת מקורות

Research output: Book/ReportBook

Original languageEnglish
Place of Publicationירושלים
Publisherאקדמון
Number of pages150
StatePublished - 1993

Bibliographical note

בראש השער: האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי הרוח - החוג ללימודים אמריקאיים
המקורות באנגלית

Cite this