תהליך הגדרת שירות הריפוי בעיסוק במערך אשפוז פסיכיאטרי אקוטי למבוגרים באמצעות דפי מידע

שרון רולנד, תמר פלי-אלטיט, עדינה הרטמן-מאיר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בעשורים האחרונים חלו שינויים רבים במתן שירותי בריאות הנפש בארץ ובעולם, כגון פיתוח מענים שיקומיים ואמבולטוריים בקהילה, ירידה בכמות מיטות האשפוז וקיצור משך האשפוזים. כל אלו משפיעים על תפקידי הריפוי בעיסוק כחלק מן הצוות הרב מקצועי באשפוז הפסיכיאטרי. ריפוי בעיסוק נתפס כמקצוע מרכזי בתחום בריאות הנפש, אבל יש אי בהירות בקרב הצוות הרב מקצועי באשר לתפקידיו במסגרות אשפוז אקוטי. כמו כן ניכרת שונות רבה בתפקידיו במסגרות האשפוז האקוטיות השונות. כיום יש בארץ מעט דפי מידע המתארים את תפקידי הריפוי בעיסוק במערך האשפוז באופן אחיד. מחברות המאמר זיהו צורך ביצירת דפי מידע אלו ושימוש בהם במסגרת האשפוז האקוטי. דפי המידע נוצרו כפרויקט במסגרת לימודי המוסמך בבית הספר לריפוי בעיסוק בירושלים. הפרויקט נערך במחלקה פסיכיאטרית אקוטית למבוגרים בבית חולים לבריאות הנפש במרכז הארץ. ראשית נערך חיפוש בספרות מקצועית עדכנית אחר עבודות מחקר במערך האשפוז האקוטי בריפוי בעיסוק. בנוסף נערך סקר בקרב מרפאות בעיסוק מכל הארץ במטרה ללמוד על מוקדי עשייתן ונכתבה סקירת ספרות לאינטגרציה של המידע מן הספרות ומן הקליניקה. דף המידע שנכתב הועבר למשוב של מרפאות בעיסוק בבית החולים המדובר. בהמשך הועבר לשם זיהוי השינוי במחלקה הרלוונטית. לצורך זה נכתב שאלון "לפני" ו"אחרי". תגובות ראשונות חיוביות בצוות הרב מקצועי מחזקות את הצורך להרחיב את השימוש בדפי מידע ולהמשיך לחקור את תרומתם לשיפור השירות הניתן על ידי הצוות הרב מקצועי במערך האשפוז. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)83-95
Number of pages13
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume26
Issue number1
StatePublished - 2017

IHP publications

  • IHP publications
  • Mental health
  • Occupational therapy
  • Psychiatric hospital care
  • Social service -- Teamwork
  • Teams in the workplace

Cite this