תהליך רכישת הקלדה עיוורת: השוואה בין סטודנטים עם וללא לקויות למידה

היילי וייגלט-מרום, נעמי וינטראוב

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בעקבות השימוש הגדל במחשב, וההשפעה של אופן ההקלדה על תוצרי הכתיבה, חשוב שההקלדה תהיה יעילה. לפיכך, מומלץ ללמוד הקלדה עיוורת, במיוחד לסטודנטים עם לקויות למידה, שלעתים קרובות משתמשים במחשב לפיצוי על קשייהם האקדמיים. עם זאת, מעט מאוד ידוע על תהליך רכישת מיומנות ההקלדה. מחקר זה בדק את תהליך רכישת ההקלדה העיוורת בקרב סטודנטים בהשכלה הגבוהה עם וללא לקויות למידה. לאורך תכנית ההקלדה נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות וסוגי התרגולים (הקלדת "לא מילים" ומילים), בעיקר בהתייחס למדד מהירות ההקלדה. עם זאת, דפוס רכישת ההקלדה של שתי הקבוצות היה דומה. ממצאים אלה תורמים להבנת תהליך הרכישה של הקלדה עיוורת ועשויים לסייע בתכנון ויישום תכניות להקניית מיומנות ההקלדה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages11 (2016), 90ע-82ע
Number of pages72
StatePublished - 2016

IHP publications

  • IHP publications
  • College students
  • Learning disabled -- Education (Higher)

Cite this