תהליכי שינוי והתפתחות בתנועה הסביבתית בישראל: מאוריינטציה מדינתית לחברה אזרחית ושותפויות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מציע מסגרת להבנת התפתחותה של התנועה הסביבתית כחלק מהחברה האזרחית בישראל. הניתוח מבוסס על מקורות ראשוניים ומשניים ועל מחקר אמפירי בקרב ארגוני הסביבה בישראל. ממצאי המחקר מצביעים על תהליכי שינוי לאורך זמן ומחלקים את ההתפתחות הארגונית של התנועה הסביבתית לשלוש תקופות תוך הבחנה בין שני מבטים: מבט מאקרו ארגוני המקשר בין תהליכים בחברה האזרחית בישראל לבין המתחולל בתנועה הסביבתית; מבט מיקרו-ארגוני המזהה מאפיינים ייחודיים (הון אנושי, הון כלכלי ושיח סביבתי) של כל אחד מארגוני הסביבה. התקופות המוצעות מצביעות על אפיונים ייחודיים לכל אחת מהן ביחסי המדינה והתנועה הסביבתית: התקופה הראשונה כוללת קומץ ארגונים הפועלים באוריינטציה מדינתית שמשמעה קשר עם אליטות פוליטיות, הזדהות עם סדר היום הממשלתי, מימון ציבורי לפעילותם ושיח שאינו קורא תיגר על מדיניות הממשלה. בתקופה השנייה חל גידול בולט במספר ארגוני הסביבה המאמצים אוריינטציה של חברה אזרחית, המרחיבה את השיח הסביבתי, קונפליקטואלית יותר ונוקטת מגוון אסטרטגיות פעולה. בתקופה זו ניכרת תרומתם של מהגרים אנגלוסקסים להקמת הארגונים ולמימון פעילותם. התקופה השלישית מאופיינת באוריינטציה של שותפויות וחציית גבולות: גיוון ארגוני, גיוון מימוני, קואליציות פנים תנועתיות ושותפויות בין מגזריות. כלומר: נעשים נסיונות לצאת ממערכת היחסים הקונפליקטואלית, ובדומה למגמות כלליות בחברה האזרחית בישראל בעשור האחרון לבנות עם המדינה מערכות יחסים שיתופיות ושוויוניות יותר. ממצאים אלה הם הבסיס לשאלה על עצמאותה של החברה האזרחית בישראל. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)157-193
Number of pages37
Journalביטחון סוציאלי
Volume98
StatePublished - 2015

IHP publications

 • IHP publications
 • חברה אזרחית
 • Civil society
 • ארגונים ותנועות לאיכות הסביבה והחיים
 • מהגרים
 • Immigrants
 • שותפויות
 • Partnership
 • מימון
 • Finance
 • מדיניות סביבתית
 • Environmental policy
 • רבגוניות בארגון
 • Diversity in the workplace

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Civil society -- Israel
 • Environmental protection -- Israel
 • Environmentalism -- Israel

Cite this