תוכנית ביטוח אבטלה: מבט בינלאומי משווה

Research output: Book/ReportBook

Publication series

Nameסדרת מחקרים "מדינת הרוחה בישראל בפרספקטיבה בינלאומית משוה"
Publisherהאוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרוחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

Cite this