תולדות ארצות הברית: חזון, משברים וצמיחה

יונינה פלורסהיים, מנחם בלונדהיים

Research output: Book/ReportBook

Abstract

הספר מציג פרקים חשובים בתולדות ארצות הברית ומנתח תהליכי יסוד פוליטיים, כלכליים, תרבותיים וחברתיים. הספר מאורגן במבנה נושאי המאפשר עיון ואף העמקה דיסציפלינרית. היחידה הראשונה שואלת מי הם האמריקנים וכיצד הופכים מהגרים לאומה בעלת תחושות זהות וייעוד משותף ; היחידה השנייה מנתחת את התפתחות הממשל בארצות הברית ומתחקה אחר הקבוע והמשתנה בו לאורך כל שנות קיומה ; היחידה השלישית עוסקת במשק האמריקני מתוך בירור ביקורתי של עקרונות הכלכלה החופשית ; והיחידה האחרונה עוקבת אחר התהפוכות במדיניות החוץ והביטחון. בכל אחת מן היחידות הוצג מבחר קצר של סוגיות להעמקה. התרגילים, השאלות והמקורות הרבים שהובאו בספר מכוונים לעודד חשיבה ביקורתית, להעלות שאלות ערכיות, ולגעת בעולם המושגים והחוויות של התלמידים. - כריכה אחורית
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
ISBN (Print)9789652272379, 9789652272393
StatePublished - 2008

Cite this