תולדות יהודי רוסיה

Translated title of the contribution: History of the Jews in Russia \

מיכאל בייזר, ישראל ברטל, איליה לוריא, אלכסנדר קוליק, Israel Bartal, M Beĭzer, Alexander Kulik, Ilia Lurie

Research output: Book/ReportBook

Abstract

המאמרים הרואים אור בכרך הראשון של הסדרה עוסקים בתולדות היהודים בשטחיה העתידיים של רוסיה, מימי קדם ועד להיווצרותה של המדינה הרוסית; בנוכחות היהודית ברוסיה הקדומה; ביחסי היהודים עם רוסיה המוסקבאית ועם הקיסרות המוקדמת, ובמגעים התרבותיים בין היהודים לסלבים המזרחיים בימי הביניים. (כריכה אחורית). המאמרים הרואים אור בכרך השלישי של הסדרהמספרים את תולדות הקיבוץ היהודי בתקופה שבין המהפכות של שנת 1917 לימים שלאחר נפילת ברית המועצות. בפתיחה מאמר על " הרחוב היהודי" בשלהי העידן הצאר. ששת שערי הספר דנים בין השאר בשינויים הדרמטיים שהתחוללו בימי מלחמת העולם הראשונה ובתקופת המהפכות, בהשלכות של תהלכי הסובייטיזציה, העיור והחילון, בגורלן של התנועות הציוניות, באוטונומיה היהודית, בשואה והשלכותיה על היהודים הסובייטים, בהתבוללות ובתחית הלאומית, וביהדות הרוסית לאחר נפילת ברית המועצות. המאמרים הרואים אור בכרך השני של הסדרה עוסקים בהיבטים שונים של חיי היהודים בקיסרות הרוסית מחלוקות פולין והעברתם של רוב יהודי פולין לשלטון הקיסרות ועד לקריסתו של המשטר הצארי במהפכות של שנת 1917. חמשת שערי הספר דנים בין השאר בהתפתחותה של החקיקה האימפריאלית כלפי היהודים ; בזרמים דתיים, חברתיים ופוליטיים בקרב יהודי רוסיה ; בתהליכים דמוגרפיים שאפיינו את התפוצה היהודית הגדולה בעולם בשיא התפתחותה ; בצמיחתה של ספרות יהודית בעברית, ביידיש וברוסית ; ובהתפתחותן של צורות שונות של התרבות הלאומית היהודית בשטחה של האימפריה.
Translated title of the contributionHistory of the Jews in Russia \
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
ISBN (Electronic)9652272760, 9789652272768, 9789652272942, 9789652273215
StatePublished - 2010

Cite this