תוצאות חברתיות-מרחביות של מיזמי "פינוי-בינוי": בתים מבפנים: [מתוך המדור: היבטים חדשים במדיניות השיכון והדיור הישראלית]]

ינון גבע, גלעד רוזן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מדיניות "פינוי-בינוי" מכוונות בעיקר לחידוש פיזי של סביבות מגורים עירוניות. לאורך השנים, נקשרו בתכנית הן תקוות לשינוי חברתי חיובי, והן ביקורת על כך שיובילו לדחיקה של האוכלוסייה הוותיקה. למרות דיון ער בציבור, בכנסת ובמשרדיה ממשלה, ההשפעות החברתיות של תכנית "פינוי-בינוי" לא נבחנו עד כה באופן אמפירי. מחקר זה בוחן את התוצאות החברתיות והמרחביות של המדיניות בשישה מתחמי "פינוי-בינוי" במטרופולין תל אביב. לצורך המחקר נבנתה מתודולוגיה משולבת, הכוללת סקר מקיף בקרב כשליש מאוכלוסיית המתחמים (413=n), מיצוע של מאגרי מידע מגוונים וכן ראיונות עם תושבים וגורמים אחרים. על בסיס זהנבחנו שינויים לאורך ציר הזמן בכל מתחם: תמהיל האוכלוסייה הנוכחי, מגמות חזרה ועזיבה של האוכלוסייה הוותיקה, מאפייני האוכלוסייה הנכנסת, היחסים בין שתי הקבוצות וכוונותיהם לעתיד. נמצא כי תופעות של דחיקת תושבים וותיקים וקונפליקטים בין חדשים לוותיקים אינן מתבטאות באופן אחיד במתחמים השונים. יציבות הקהילה לאורך זמן מושפעת מהפער החברתי-כלכלי בין חדשים לוותיקים ובין השכונה לבין סביבתה. בהתבסס על הממצאים, אנו מציעים חלוקה לשלושה טיפוסי מתחמים, אשר נבדלים זה מזה במאפייני היחסים החברתיים, אזור המגורים ושוק הנדל"ן המקומי. מסקנות המחקר מעידות כי יצירת סביבות מגורים טובות לאחר תהליכי התחדשות עירונית, מחייבת התייחסות להשפעות אזוריות-שכונתיות ואיזון השפעות שליליות של "נידלון" המרחב. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)201-224
Number of pages24
Journalתכנון
Volume16
Issue number1
StatePublished - 2019

IHP publications

  • IHP publications
  • Housing policy
  • Israel -- Population
  • Sociology, Urban
  • Tel Aviv-Yafo Metropolitan Area (Israel)
  • Urban renewal

Cite this