תוקפו של "תיקון דרעי" בדבר כשירות לכהן בתפקיד שר: [מתוך המדור: תגוביות]

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

השר אריה דרעי הורשע לפני פחות משנה בעבירות מס, ונדון לשנת מאסר על-תנאי ולקנס. קדמו לכך שתי הרשעות, לפני כעשרים שנה, בשוחד, מרמה והפרת אמונים, ובגינן הוא נדון לשלוש שנות מאסר בפועל בתיק אחד ולמאסר על-תנאי ולקנס בתיק אחר.האם ח"כ דרעי רשאי לכהן בתפקיד שר הפנים, תפקיד לו מונה לפני ימים אחדים? בשורות הבאות אבקש להראות שהתשובה לכך היא בשלילה. תחילה אדון בתחולתה של מגבלת הכשירות לכהן בתפקיד, שקבועה בסעיף 6(ג)(1) לחוק-יסוד: הממשלה, שתוקן ימים ספורים לפני השבעת הממשלה, כדי לאפשר לח"כ דרעי לכהן בתפקיד שר. לשיטתי, ההוראה המקורית שוללת את הכשירות לכהן בתפקיד שר גם ממי שנדון לעונש מאסר על-תנאי, והתיקון, שנועד למנוע תוצאה זו, אינו חל בעניינו של ח"כ דרעי. בעקבות זאת אדון בקצרה גם בהשלכות יישומה של המגבלה השנייה על כהונה בתפקיד שר, מגבלה שנקבעה בפסיקה ומיושמת כבר שלושים שנים, שעניינה הסבירות של מינוי לתפקיד שר אדם שהורשע בעבירות פליליות חמורות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-9
Number of pages9
Journalפורום עיוני משפט
Volumeמ"ז
StatePublished - 2023

IHP publications

  • IHP publications
  • Cabinet officers
  • Patronage, Political

Cite this