תנאי העסקה במבט תורני

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאז ומעולם האמין האדם כי מעבר לעמלו מסתתר עוד דבר מה שעליו להביעו. בראשית האנושות, בציורי הקיר ובפולחני הרוח, תמיד מצא לו האדם נתיבים סלולים לומר עוד משהו נוסף. תמיד שאף האדם להתרומם עוד קצת, לעמוד על קצות בהונותיו ולראות ולו עוד פיסה מהנשגב המתגלה. אכן, היחס לעבודה צריך להיגזר מתוך מחשבת יסוד זו. המצב האנושי הבסיסי המיטלטל בין שני קטבים אלו יוצר מתח שהתקיים מאז ומעולם - כיצד ראוי להתייחס לעבודת האדם. המאמר מנסה להתמקד בנושא יחסי העבודה בין עובד למעביד. ועוסק בו הן מנקודת מבט תורנית והן מנקודת מבט מקצועית, ודן בשאלה: אם שתי נקודות המבט הללו יכולות ליצור שיח אמיתי ביניהן?
Original languageHebrew
Title of host publicationבצדק אחזה פניך (קובץ בעריכת חיותה דויטש, אליקים כסלו ובנימין לאו)
Place of Publicationתל אביב
Publisherהוצאת משכל
Pages226-240
Number of pages15
ISBN (Print)9789655451597
StatePublished - 2010

IHP publications

  • IHP publications
  • Employees
  • Employment (Economic theory)
  • Industrial relations
  • Jewish ethics
  • Labor laws and legislation (Jewish law)
  • Slavery (Jewish law)

Cite this