תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות

ג'וני גל, שביט מדהלה-בריק, חיים בלייך

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

פרק זה בוחן את דפוסי התקצוב של שירותי רווחה ברשויות מקומיות בישראל. ממצאי המחקר המוצגים בפרק מלמדים כי בין יישובים יש פערים גדולים בהוצאה על רווחה למטופלים, והפערים בולטים במיוחד כשמשווים בין רשויות בעלות משאבים רבים לרשויות החלשות ביותר מבחינה תקציבית, ובין יישובים יהודיים ליישובים ערביים. פערים אלו קשורים להבדלים בין סוגי המטופלים ברשויות השונות, לדפוסי הטיפול השונים ולנכונות של יישובים חזקים יותר להגדיל את ההוצאה על רווחה מעבר להקצאה של משרד העבודה והרווחה. זאת ועוד, ככל הנראה הם נובעים גם מאי יכולתן של הרשויות החלשות להתחייב לממן את חלקן בטיפול חוץ-ביתי בעבור תושביהן, ובמחסור במוסדות חיצוניים המותאמים לטיפול בנזקקים ערבים. פערים אלו מגדילים את אי השוויון הקיים ממילא בחברה הישראלית ופוגעים באוכלוסייה המוחלשת ביותר. הממצאים הנוגעים לאי השוויון הטריטוריאלי בתחום הרווחה ולגורמים לו מחייבים שינוי במדיניות הקצאת המשאבים של משרד העבודה והרווחה לשירותי רווחה ברשויות המקומיות. מדיניות זו תצטרך להבטיח לנזקקים גישה שווה לטיפול, ללא קשר למקום מגוריהם. היא תצטרך גם להיות מותאמת להיקף הצרכים ברמת היישוב ולשוני במענים המוצעים לקבוצות אוכלוסייה שונות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)147-176
Number of pages30
Journalדוח מצב המדינה
StatePublished - 2017

IHP publications

  • IHP publications
  • Budget
  • Local government
  • Social service

Cite this