תקציב המדינה לשנת 2015: הכנס החמישי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים

Translated title of the contribution: The Government Budget for 2015 : The 5th Annual Conference of the Economics and Society Program

לאה אחדות, מישל סטרבצ'ינסקי, אביה ספיבק, ירדן קידר

Research output: Book/ReportReport

Abstract

תקציב המדינה ל-2015 מציב אתגרים עצומים לנוכח נקודת המוצא המורכבת בעת הכנתו. מעבר לאתגר שבשילוב האוכלוסייה הערבית והחרדית בשוק העבודה, המעצים את השאלה אם להגביר את מעורבותו של שירות התעסוקה הממשלתי בהקצאה הקיימת בשוק העבודה, מתמודדת הממשלה עם שיעורים גבוהים של עוני ואי-שוויון בחלוקת ההכנסות, אשר חלקם הם פרי מדיניותה, בעקבות הקיצוץ הנוסף בקצבאות הילדים שהונהג לאחרונה, אשר קוזז באופן חלקי בלבד על ידי הנהגת תוכנית מענק העבודה. אי-השוויון בהכנסות נטו הוחמר גם בעקבות הנהגת מדיניות מסים שהורידה בעשור האחרון את המסים הפרוגרסיביים (מס הכנסה על יחידים ומס חברות) והעלתה את המסים הרגרסיביים (מע"מ ומס על סיגריות). מחקר זה מציג ניתוח של תרחישים למדיניות הממשלה כאשר בלב הדילמה עומדת השאלה אם להגדיל את ההוצאה הציבורית כדי להקצות מקורות לתחום הבריאות ולתחום העוני בהתאם להמלצות של ועדות גרמן ואלאלוף, או להימנע מהעלאת שיעור המס – דבר שיחייב לחדד את סדרי העדיפויות בין ההוצאה האזרחית והביטחונית. מחקר המדיניות הנוכחי מציג את החלופות העומדות לרשות הממשלה, ומנתח את המחיר של כל אחת מהן.
Translated title of the contributionThe Government Budget for 2015 : The 5th Annual Conference of the Economics and Society Program
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר בירושלים - התוכנית לכלכלה וחברה
StatePublished - 2015

Publication series

Nameסדרת מחקרי מדיניות
Publisherמכון ון ליר בירושלים - התוכנית לכלכלה וחברה
Volumeמחקר מדיניות 18

Bibliographical note

תוכן העניינים
תקציר 9
מבוא 11
פרק א
שירותי תעסוקה: ממשלה או שוק? הערכה של מדיניות שוק העבודה
בגרמניה 13
תומס קרופה
השלכות ולקחים לישראל 17
אסנת פלד לוי
פרק ב
מדיניות הסיוע הכספי למשפחות עם ילדים בשנים 2012-2013 :מי הרוויח
ומי הפסיד, וכמה? 20
לאה אחדות ריטה טרויצקי
פרק ג
התפתחות הפרוגרסיביות של המסים הסטטוטוריים בישראל 49
מישל סטרבצ'ינסקי ירדן קידר
פרק ד
תקציב המדינה ל–2015 :חלופות למדיניות הממשלה 80
לאה אחדות מישל סטרבצ'ינסקי אביה ספיבק
פרק ה
דיון: המדיניות התקציבית הרצויה בשנים הבאות 102
עדי ברנדר יעל מבורך אבי בן בסט משה גפני
פרק ו
צוק איתן והחלטות הממשלה 129
מישל סטרבצ'ינסקי
סיכום ומסקנות

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Government Budget for 2015 : The 5th Annual Conference of the Economics and Society Program'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this