Action Over Inertia התערבות מקדמת השתתפות בעיסוקים משמעותיים והחלמה: התאמה תרבותית לישראל

אילנה שוחט, ילנה ליפסקיה-וליקובסקי, נעמי הדס-לידור

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אוכלוסייה המתמודדת עם מגבלה פסיכיאטרית חמורה מצויה בסיכוי גבוה להפרעה באיזון עיסוקי, להתנתקות מעיסוקים, לפגיעה במעורבות בתפקידים חברתיים עיקריים ולהדרה חברתית. עם זאת, ממצאי ההתערבויות המבוססות מבחינה מחקרית ונותנות מענה לסוגיות אלו באוכלוסייה זו מוגבלים. Action Over Inertia הינה התערבות מבוססת ראיות, שפותחה בקנדה, ומתמקדת בתפקידה העוצמתי של השתתפות בפעילות משמעותית, לצורך קידום תהליך החלמה ממגבלה פסיכיאטרית. מטרת פרויקט זה הייתה לבצע התאמה תרבותית של התערבות זו לישראל, על מנת להטמיעה בהמשך בשירותי השיקום הפסיכיאטרי הישראלי. תהליך ההתאמה התרבותית נפרס על פני כמה שלבים ונכללו בו תרגום ההתערבות וקבוצת מיקוד של מרפאות בעיסוק העובדות בשיקום בקהילה. המרפאות בעיסוק בקבוצת המיקוד התנסו בהתערבות עם לקוחותיהן וסיפקו משוב על התנסות זו ברמת התוכן, המבנה והישימות שלה בשירותי השיקום בארץ. המשוב שנאסף על ידיהן עובד בשלושה רבדים אלו ושינויים בהתערבות נערכו בהתאם, בכפוף לאישורן של יוצרות ההתערבות. הנחיות בעברית ליישום ההתערבות המותאמת מבחינה תרבותית לישראל מפורטות בחוברת הדרכה המיועדת לאנשי מקצוע. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)25-40
Number of pages16
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume29
Issue number1
StatePublished - 2020

IHP publications

  • IHP publications
  • Cultural pluralism
  • Employment (Economic theory)
  • Evidence-based dentistry
  • Evidence-based medicine
  • Evidence-based nursing
  • Focus groups
  • Mentally ill -- Rehabilitation

Cite this