המוות והפילוסופיה של ההלכה

Translated title of the contribution: Death and Philosophy of the Halakhah

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"קובץ זה עוסק בזיקה שבין מושג המוות ובין הפילוסופיה של ההלכה. רבים יטענו שדחייה של המוות ובריחה ממנו עומדות בתשתית כל תרבות, וההלכה בכלל זה: הרוצה להבין תרבות יבדוק את יחסה למוות. המאמרים שבקובץ, וכן רב-שיח מיוחד לספר על הכחשת המוות, מתחקים אחר הנחה זו ולומדים לאורה את המצוי בהלכה. שלושה נושאים הקושרים מוות והלכה עומדים בלב הספר: סוגיית החרדה מהמוות והכלים להתמודד עמה; הזיקה שבין החוויה האנושית להמשגות ההלכתיות והכלים ההלכתיים סביב סוגיית המוות; והשפעתן של תפיסות מטא-הלכתיות על פסקים ומחשבת ההלכה בסוגיית המוות.הקובץ המגוון מביא מקולם של מיטב החוקרים ואנשי הרוח שזה עיסוקם; הוא נוגע בסוגיות קיומיות ששורשיהן בעיון הלכתי ופילוסופי מעמיק, מחז"ל והרמב"ן ועד השואה והעידן הטכנולוגי. הספר, שתשתיתו בשיח הפילוסופיה של ההלכה, מהווה אבן פינה לעיסוק רחב שמעודד מחקרים נוספים. הוא מציף תובנות עומק של עולם ההלכה על סוף החיים, ההתמודדות עם רגעים אלה וההשלכות ההלכתיות של מושג המוות - על שלל נגזרותיו בהלכה ובאגדה. "
Translated title of the contributionDeath and Philosophy of the Halakhah
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהוצאת ספרים ע"ש ע"ל מאגנס - האוניברסיטה העברית
Number of pages390
ISBN (Electronic)9789657790113
ISBN (Print)9657790107, 9789657790106, 9789657790113
StatePublished - 2022

Publication series

Nameפילוסופיה של ההלכה
Publisherהוצאת ספרים ע"ש ע"ל מאגנס - האוניברסיטה העברית

DanaCode

  • DanaCode
  • 004501710758

Cite this