Dust storms in northern China during the last 500 years

Shuang Zhang, Hai Xu*, Jianghu Lan, Yonaton Goldsmith, Adi Torfstein, Guilin Zhang, Jin Zhang, Yunping Song, Kang’en Zhou, Liangcheng Tan, Sheng Xu, Xiaomei Xu, Yehouda Enzel

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

21 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Dust storms in northern China during the last 500 years'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences