נשיאה באחריות בחינוך: בין גיבוש להתמוססות

Translated title of the contribution: Educational accountability: between consolidation and dissolution

אדם ניר (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"בשנים האחרונות גוברת הביקורת כלפי מערכות החינוך הציבוריות לנוכח הישגיהן הרחוקים מלהשביע רצון ... הסיכוי לשפר את הישגיה של מערכת החינוך טמון במידה רבה בנכונות של אנשיה לשאת באחריות וביכולת לייחס להם אחריות ... הספר מהלך על קו התפר שבין המאפיינים המבניים של מערכת החינוך הישראלית והתהליכים המתרחשים בה, לבין תפיסותיהם של אנשי החינוך באשר לנשיאה באחריות. על סמך מודלים תיאורטיים מכאן וראיונות עם אנשי חינוך ברמה הבית-ספרית, המחוזית, העירונית והארצית מכאן, הספר מבקש לבחון את תפיסותיהם של העוסקים במלאכת החינוך לגבי נשיאה באחריות ואת האופן שבו תפיסות אלו מעצבות את התנהלותם הפרופסיונלית. טיב המידע הקיים ואופן העברתו במערכת נבחרו לשמש פריזמה לבחינה זו". -- מעטפת אחורית.
Translated title of the contributionEducational accountability: between consolidation and dissolution
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים; בני ברק
Publisherמכון ון ליר; הוצאת הקבוץ המאוחד
Number of pages170
Editionמהדורה ראשונה
ISBN (Print)9789650207298
StatePublished - 2014

Publication series

Nameהקשרי עיון
Publisherמכון ון ליר

DanaCode

  • DanaCode
  • 003100057714

Cite this