דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות בשנים 1995, 1997, 1999

Translated title of the contribution: Israel's Health System as Perceived by the Public – 1995, 1997 and 1999

Research output: Book/ReportReport

Translated title of the contributionIsrael's Health System as Perceived by the Public – 1995, 1997 and 1999
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
StatePublished - 2001

Bibliographical note

בשער גם: עבודה זו נכתבה במסגרת תוכנית לחקר מדיניות בריאות המשותפת לממשלת ישראל ולג'וינט-מכון ברוקדייל ...
נוספו שער, תוכן ענינים ותמצית באנגלית.

Cite this