דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות במלאת עשור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

Translated title of the contribution: Public Opinion on Level of Service and Performance of the Health Care System Ten Years after the Introduction of National Health Insurance

רויטל גרוס, שולי ברמלי-גרינברג, רונית מצליח

Research output: Book/ReportReport

Abstract

מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 1995 חוקר מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל את תפקודה של מערכת הבריאות מנקודת מבטם של צרכני השירותים. סקרי המעקב נערכים אחת לשנתיים במטרה לבחון באיזו מידה הושגו מטרות עיקריות של החוק – שיפור איכות שירותי הבריאות והגברת השוויוניות בין קבוצות אוכלוסייה שונות. את המחקר מלווה ועדת היגוי משותפת למשרד הבריאות, משרד האוצר, כל קופות-החולים, המוסד לביטוח לאומי וארגוני צרכנים.

הסקר שנערך בסוף שנת 2005 ושממצאיו מוגשים בדוח זה הוא השישי בסדרה. תקציר הממצאים כבר הופץ בהרחבה, ובדוח הנוכחי מוצג ניתוח מעמיק של הממצאים תוך השוואה בין קופות-החולים השונות וכן בין קבוצות אוכלוסיה.

סוגיות עיקריות שנדונות בדוח כוללות:

מגמות לאורך זמן בהיבטים של שביעות רצון משירותי הקופות, זמינות, משך המתנה, מניעה, מצב בריאות ומצוקה נפשית, ביטוח משלים, נטל התשלומים לבריאות.
נגישות השירותים: ויתור על טיפול רפואי ותרופת מרשם בגלל התשלום, ויתור על טיפול שיניים בגלל התשלום, ויתור על שירותים בגלל המרחק, הגבלות מינהליות של הקופה.
מעבר בין קופות: ניתוח מאפייני השוקלים מעבר, העדפות המעבר ומחסומים למעבר.
עמדות הציבור לגבי סוגיות עקרוניות, בהן: עדכון סל התרופות ושיתוף בהחלטות על טיפול רפואי.
התנסויות של חולים כרוניים במערכת הבריאות בהשוואה לבריאים, וכן הערכתם את איכות ההסברים של הרופאים, תיאום הטיפול, תקשורת עם הצוות הרפואי ובעיות מיוחדות בקבלת טיפול רפואי.
הערכת תפקוד מערכת הבריאות ודרכים לשיפור הטיפול הרפואי.
חשיבות המחקר בכך שהוא מספק מידע שוטף שיסייע למנהלים בקופות-החולים ולקובעי מדיניות במעקב אחר מדדים לתפקוד שירותי הבריאות. המחקר מאיר מגמות שיש לחזקן וכן תחומים שבהם רמת התפקוד לקויה, ותורם בכך להעלאת תחומים אלה לדיון ציבורי ולקידום תכנון מענים מתאימים. כמו-כן, המחקר נותן ביטוי לדעת צרכני השירותים, ומאפשר להתחשב בה בתהליכי קביעת מדיניות.

עבודה זו מומנה בסיוע ממשלת ישראל, שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, קופת-חולים לאומית וקופת-חולים מאוחדת.
Translated title of the contributionPublic Opinion on Level of Service and Performance of the Health Care System Ten Years after the Introduction of National Health Insurance
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
Number of pages90
StatePublished - 2007

Cite this