דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות ב-2014 והשוואה ל-2012

Translated title of the contribution: Public Opinion on the Level of Service and Performance of the Healthcare System in 2014 and Comparison with 2012

שולי ברמלי-גרינברג, תמר מדינה-הרטום

Research output: Book/ReportReport

Abstract

מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 1995, עוקב מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בסדרת סקרים דו-שנתיים אחר דעת הציבור על רמת השירות ועל תפקוד מערכת הבריאות. המחקר נערך ביוזמת משרד הבריאות ומלווה אותו ועדת-היגוי בהשתתפות נציגים מכל קופות החולים, ממשרד הבריאות, ממשרד האוצר, מהמוסד לביטוח לאומי, מהאקדמיה ומארגוני צרכנים.

הסקרים נערכים בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל (בני 22 ומעלה). בדוח זה מוצגים הממצאים העיקריים מהסקר האחרון, העשירי במספר, שנערך באוגוסט-דצמבר 2014. בסקר רואיינו 1,540 איש בעברית, בערבית, ברוסית ובאנגלית, ושיעור ההיענות מתוך המדגם היה 68%.

בדוח המחקר מוצגים הממצאים הכלל-ארציים, תוך השוואה – הן בין קופות החולים והן בין קבוצות אוכלוסייה.

נושאים עיקריים המוצגים בדוח כוללים:

שביעות רצון משירותי קופות החולים
זמינות השירותים והנגישות שלהם
חוויית המפגש של המטופל בקהילה ובבית החולים
שביעות רצון מהמערכת באופן כללי והביטחון במערכת
פניות הציבור לקבלת שירות מחוץ למערכת הציבורית ולביטוחים הפרטיים (שב"ן ומסחרי)
מידת השוויוניות בין אוכלוסיות לפי מדדים מרכזיים.
בהמשך יפורסמו דוחות מחקר נוספים על נושאים שנבדקו בסקר ואינם מופיעים בדוח זה.

המחקר מספק מידע שוטף שמסייע למנהלים בקופות-החולים ולקובעי מדיניות לעקוב אחר מדדים לתפקוד שירותי הבריאות. המחקר מאיר מגמות חיוביות, וכן תחומים שבהם יש צורך בשיפור, ותורם בכך להעלאת תחומים אלה לדיון ציבורי ולקידום התכנון של מענים מתאימים. כמו-כן, המחקר נותן ביטוי לדעתם של צרכני השירותים ומאפשר להתחשב בה בתהליכי קביעת מדיניות. הממצאים הוצגו לקובעי מדיניות במשרד הבריאות ובקופות חולים, ואנו מקווים כי הם יסייעו לפעולות המתבצעות היום לחיזוק המערכת הציבורית ולצמצום פערים.
Translated title of the contributionPublic Opinion on the Level of Service and Performance of the Healthcare System in 2014 and Comparison with 2012
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמאיירס-ג'וינט-ברוקדייל - מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות
Number of pages39
StatePublished - 2015

Cite this