בריאות ורווחה של נשים בישראל: ממצאי סקר ארצי

Translated title of the contribution: The Health and Welfare of Women in Israel: Findings from a National Survey

Research output: Book/ReportReport

Translated title of the contributionThe Health and Welfare of Women in Israel: Findings from a National Survey
Original languageEnglish
Place of Publicationירושלים
Publisherג'ויינט-מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה
Number of pages107
StatePublished - 2000

Bibliographical note

נוספו שער, תקציר ותוכן ענינים באנגלית.
בשער: המחקר נערך בשיתוף עם THE COMMONWEALTH FUND ומומן בסיועם.

Cite this