The Israeli-Jewish society: socio-psychological barriers for peacemaking and overcoming them

Daniel Bar-Tal, Eran Halperin

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"המספר הרב של סכסוכים הרסניים ואלימים בין קבוצות אשר גועשים באזורים שונים בעולם הוא נושא מאוד ממשי ואקטואלי. בסכסוכים מסוג זה, מופיעים ממדים שונים של חוסר הסכמה על יעדים, כוונות ואינטרסים אשר חייבים לקבל התייחסות מעמיקה על מנת שניתן יהיה להגיע לפתרון. האתגר המהותי שעומד בפני הקהילה הבינלאומית, הוא לעודד ולקדם פתרונות בדרכי שלום של סכסוכים בלתי-נשלטים, אשר מאיימים לא רק על הרווחה של החברות המעורבות בהם אלא גם על שלום העולם. החלק הראשון של העבודה הנוכחית מתאר את הבסיס הסוציו-פסיכולוגי אשר הופך סכסוכים אלו לעמידים בפני ניסיונות ליישב אותם בדרכי-שלום. ההנחה המקובלת גורסת, כי ניתן היה ליישב סכסוכים בלתי נשלטים אילולא היו מתקיימים בהם חסמים סוציו-פסיכולוגיים איתנים אשר מתחזקים ומשמרים אותם. החסמים הללו אשר מעוגנים עמוק בתוך תרבות הסכסוך, פועלים הן ברמה קולקטיבית והן ברמת הפרט ומסכלים את אפשרות חדירתו של מידע חדש אשר יכול לתרום ולסייע בקידום פתרונות לסכסוך בדרכי שלום. חסמים אלה משקפים פעולה משותפת של תהליכים קוגניטיביים, אמוציונאליים ומוטיבציוניים, אשר בשילוב עם רפרטואר קיים של אמונות נוקשות, עמדות ורגשות משותפים מובילים לתהליכים מעוותים, ממוטים וסלקטיביים של עיבוד מידע הנוגע לסכסוך. בחלק השני של העבודה משורטטים תהליכים, תנאים ושיטות אשר בעזרתם ניתן להתגבר על חסמים ולהתחיל את הדרך הארוכה לעבר בנייה של שלום. עשיית שלום כתהליך של שינוי חברתי, דורשת הפשרה של רפרטואר פסיכולוגי מגובש שתומך בסכסוך ויצירת נכונות לספוג מידע חדש ששופך אור חדש על הסכסוך, היריב וקבוצת הפנים על מנת להצליח ליצור אמונות חברתיות, עמדות ורגשות תומכי שלום." -
Original languageEnglish
Place of PublicationTel Aviv
PublisherTel Aviv University, Tami Steinmetz Center for Peace Research
Number of pages80
ISBN (Print)9657001536, 9789657001530
StatePublished - 2013

Publication series

NameResearch series
PublisherTel Aviv University, Tami Steinmetz Center for Peace Research
Volume27

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Israeli-Jewish society: socio-psychological barriers for peacemaking and overcoming them'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this