תקציב הממשלה החדשה: הצעת התוכנית לכלכלה וחברה, מכון ון ליר בירושלים

Translated title of the contribution: The New Government Budget: A Proposal by the Economics and Society Program at the Van Leer Jerusalem Institute

לאה אחדות, מישל סטרבצ'ינסקי, אביה ספיבק

Research output: Book/ReportReport

Abstract

קביעת התקציב הדו-שנתי של הממשלה החדשה לשנים 2013 ו-2014 חייבה הכרעות מרחיקות לכת הנוגעות לצד ההוצאה ולצד ההכנסות ממסים. הממשלה החדשה, שהושבעה ב-18 במרץ 2013, נדרשה להחליט כיצד לפתור את בעיית ההתחייבויות העודפות שמעבר למותר על פי כלל ההוצאה, ולקבוע אם להעלות מסים כדי לעמוד ביעדי הגירעון שהציבה הממשלה הקודמת. בנייר עמדה זה מציגים כלכלני התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים חלופות שונות למדיניות התקציבית של הממשלה עד שנת 2020. על פי התרחיש המומלץ, מחד גיסא חשוב שהממשלה תמלא חלק ניכר מהתחייבויותיה כדי לטפל בצורכי המשק, ומאידך גיסא רצוי לדחות חלק מההתחייבויות לשנים הבאות, בד בבד עם קיצוץ בהוצאה הביטחונית.Translated title of the contributionThe New Government Budget: A Proposal by the Economics and Society Program at the Van Leer Jerusalem Institute
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר בירושלים - התוכנית לכלכלה וחברה
Number of pages74
StatePublished - 2013

Publication series

Nameסדרת מחקרי מדיניות
Publisherמכון ון ליר בירושלים - התוכנית לכלכלה וחברה
Volumeמחקר מדיניות 13

Cite this